annonse
Kultur
SKÅLER I MJØLK: Som seg hør og bør feirer forfatterne og konservator ved Musea i Nord-Østerdalen, Kirsten Frønæs, utgivelsen med å skåle i mjølk. Foto: Tore Rasmussen Steien
SKÅLER I MJØLK: Som seg hør og bør feirer forfatterne og konservator ved Musea i Nord-Østerdalen, Kirsten Frønæs, utgivelsen med å skåle i mjølk. Foto: Tore Rasmussen Steien
Tore Rasmussen Steien
Journalist

Boka «husdyrbruk i Nord-Østerdalen» av Egil Simensen er fullfinansiert av Musea i Nord-østerdalen på bestilling fra forrige museumsdirektør, Runhild Dammen. Museet mener det er en så viktig bok at de tok midlene som skulle gått til årets årbok. Fredag ble den presentert av konservator Kirsten Frønæs.
  – Resultatet er fantastisk. Og Egil selv har lagt ned en fantastisk innsats, sier hun.

Hun mener boka er av viktig nasjonalt fordi det er den første fullstendige historien om fjellandbruket.

Museet har investert rundt 350. 000 kroner i boka som er trykket i 1.000 eksemplarer og regner med å gå i null.

Kan bli pensum på Storsteigen

Rektor ved Storsteigen videregående skole, Eivind Aaen, ser for seg at den ferske boka, som ble lansert på Ramsmoen fredag morgen, kan gå inn i pensum. Boka er en grundig gjennomgang av historien til landbruket i hele regionen. Rektoren mener det er en viktig og lærerik bok. Spesielt er den relevant for fagskoletilbudet Storsteigen fikk opprettet i fjor.
  – Umiddelbart gjør jeg meg den vurdering at dette er noen vi kan bruke direkte i undervisningen. Jeg kommer nok til å investere i noen eksemplarer, sier han.

I første omgang til lærere og skolebiblioteket, men skolen vil også gjøre en vurdering om den skal inn på pensum.

husdyrbok2KAN BLI PENSUM: Rektor ved Storsteigen, Eivind Aaen, ser ikke bort fra at boka til Egil Simensen kan bli pensum på skolen. Foto: Tore Rasmussen Steien

Startet arbeidet på skolen

Simensen vokste opp på gård og gikk på Storsteigen, men ble aldri bonde. I stedet ble det veterinærstudier og arbeid i Oslo. Men han har alltid opprettholdt interessen for  husdyrhold og bondekultur , og han har skrevet artikler i årboka og en bok om dølafeet. Han smiler og forklarer at han begynte arbeidet enda tidligere. På skolen skrev han en oppgave med navn «Om utviklingen av storfeet i Nord-Østerdalen»

Boka starter på 1300-tallet og avslutter med tanker for framtiden.
  – Jeg er optimistisk på at jeg tror jordbruket har en framtid i Nord-Østerdalen, sier han.

I boka gir han en grundig gjennomgang av historien og tar for seg husdyrtypene som har vært viktig i regionen– storfe, sau, geit, hest og pelsdyr. Et kapittel er viet til de avgjørende fjellbeitene og gjort egne utregninger av betydningen av utmarka gjennom tidene.

Tore Rasmussen Steien
Tore Rasmussen Steien
  • Ingen kommentarer funnet
annonse