annonse
Kultur
GRØNT LYS: Fylkesmannen i Hedmark gir i realiteten grønt lys for "Todagers"-prosjektet i Brydalen tidlig i august.
GRØNT LYS: Fylkesmannen i Hedmark gir i realiteten grønt lys for "Todagers"-prosjektet i Brydalen tidlig i august.
Erland Vingelsgård
Redaktør/Journalist

Brydalen ungdomslag har store planer for helga 6. og 7. august. Det handler blant annet om konserter i nedre delen av Spekehogget. Flere lokale musikere skal delta, blant andre brydølenes egen gitarist Øystein Wangen. Hovedartisten er landskjente Rita Eriksen. Brydølene har også langt flere aktiviteter og aktører med.

Todelt prosjekt

Det er et todelt prosjekt, der det ene målet er å tjene penger til samfunnshuset Midtvang, og det andre er å bygge samhold i Brydalen.

I Spekehogget skal det settes opp tribuner og platting. Arrangørene har derfor søkt om dispensasjon for oppsetting av midlertidig tribune og platting ved inngangen til Spekehogget. Anlegget er tenkt brukt for et årlig arrangement inntil ti år. Kommunen har oversendt saken som en dispensasjon og ber fylkesmannen om uttalelse i samsvar med plan- og bygningsloven.

Kommunen tar avgjørelsen

Fylkesmannen har ingen vesentlige merknader ut fra sine fagområder.

– Vi forstå søknaden slik at tiltaket omfatter enkle konstruksjoner som ikke krever terrenginngrep. Transport inn og ut av området er ikke omtalt, og må i tilfelle vurderes særskilt av kommunen, skriver fylkesmannen blant annet.

Fylkesmannen mener også blant annet at fordelene ved å gi dispensasjon vil være klart større enn ulempene etter en samlet vurdering. Fylkesmannen minner også om at kommunen sin behandling av saken også skal vurdere tiltaket etter naturmangfoldlovens prinsipper for offentlig beslutningstaking.

Erland Vingelsgård
Erland Vingelsgård
Redaktør/Journalist
  • Ingen kommentarer funnet
annonse