annonse

Saker til årsmøtet må være daglig leder i hente senest 7. mars. Fullstendig sakliste og årsmøtedokumenter gjøres tilgjengelige senest 1 uke før årsmøtet.

 

Dato og tidspunkt
21.03.2018 19:30 - 21:30
Sted
Lagt til av
Tynset Idrettsforening v/Gro Røsten Oldertrøen

annonse