annonse

Styret i TIF Håndball innkaller til årsmøte tirsdag 27. februar kl 18.00 på møterommet i 2. etg i Tynsethallen. Saker som ønskes tatt opp på årsmøtet må meldes styreleder Sascha Mitrovic (mail: msascha@frisurf.no) innen 13. februar.

Sakliste:
1.      Åpning

-        Godkjenning av innkalling og sakliste

-        Valg av møteleder og referent

-        Valg av to som skal signere protokoll

2.      Årsmelding 2017/2018 

3.      Regnskap 2017 

4.      Treningsavgift

5.      Budsjett 2018

6.      Valg

Dato og tidspunkt
27.02.2018 18:00 - 20:00
Sted
Lagt til av
Asgeir Røset

annonse