annonse

Notiser

Regnskapet per andre tertial viser at Tynset kommune ligger an til et merforbruk på 2,7 millioner kroner. Overskridelsene kommer hovedsaklig innen helse- og omsorg. Rådmannen skriver i sin rapport til kommunestyret at dette sannsynligvis blir justert inn i løpet av året. Alle driftsenheter  må nå justere slik at budsjettet blir holdt. Merinntekter og besparelser innenfor "fellesområdet" gjør at regnskapet vil gå i balanse.

SK-Bygg trenger mer areal og ønsker å kjøpe 0,7 dekar stor tomt av kommunen. Tomta ligger mellom SK-Bygg og Fias sitt anlegg på industriområdet. Prisen er avtalt til 130 kroner per kvadratmeter og det betyr 91.000 kroner pluss omkostninger. SK-Bygg trenger mer areal for vinterlagring av maskiner og utstyr. Kommunestyret skal ta endelig stilling til saken i sitt møte neste uke.

Rådmannen foreslår at kommunestyret sier nei til å videreføre de to regionale næringssjefstillingene som Bjørn Frydenborg og Arild Løvvik har i dag. Rådmannen viser til at det nå er etablert flere stillinger i fylkeskommunal og regional regi. Hedmark Kunnskapspark har etablert to stillinger på Tynset ved siden av Innovasjon Norge med ei stilling og Rørosregionen næringshage med sin tilstedeværelse på Tynset. 

Under et internasjonalt løp i Inzell i Tyskland lørdag, satte Tynset skøyetløper Ole Bjørnsmoen Næss ny personlig rekord på 3 000 m, med tida 3.48,99. Nederlandske Jorrit Bergsma vant med tiden 3.44,13.

Bergerønningen3Bergingen av vogntoget som kjørte ut av veien og veltet på riksveg 3 nord for Bergerønningen i torsdag kveld er nå i gang. Det må påregnes helt eller delvis stengt riksveg 3 i forbindelse med bergingen.   Les mer om ulykken her.

Skistua 1

Førstkommende søndag og søndag 29. oktober vil Tynset turlag holde åpent på Skistua. Bernt Robert Hansen i Tynset turlag forteller at da er det bare å ta seg en spasertur og det blir mulig å kjøpe kaffe, saft og vafler. (Arkivfoto: Anne Skjøtskift)

Kveldens radiobingo på Østerdalsradioen ga følgende vinnere: 1. runde: 1 rekke: Gerd Bakken, Alvdal, 200 kroner, 2 rekker: Bjørg Bellingmo, Alvdal, 400 kroner, 3 rekker: Gretha Finsrud Hagen, Alvdal 1 000 kroner. 2. runde: 1 rekke: Svenn Graven, Tynset, 200 kroner, 2 rekker:  Anette Sundsbakk, Alvdal, 400 kroner, 3 rekker: Kitty Gløtheim, Alvdal, 1 000 kroner. 3. runde: 1 rekke: Anne Mari Wold, Dalholen, 200 kroner, 2 rekker: Britt Svestad, Tynset, 400 kroner, 3 rekker:  Elise Brennhaug Fristad, Tynset, 1 000 kroner, 4. runde: 1 rekke: Solveig Sanderlien, Tynset, 200 kroner, 2 rekker:  Arne Bakken Henriksen, Alvdal, 400 kroner, 3 rekker:  Inger Anne Rønningen, Alvdal, og Gina Moan Bjørshoel, Alvdal, 1 500 kroner hver. Lykketallspotten på 70 000 kroner var det ingen som vant, dermed er den med også neste uke.

Passasjertallene på Røros flyplass for september 2017 viser solid vekst, hele 20,5 prosent målt mot samme periode i fjor. 2151 passasjerer reiste over lufthavna i september, mot 1785 i samme periode i fjor. Hovedvekten av disse er innenlandspassasjerer. For årets ni første måneder reiste totalt 18061 passasjerer via Røros lufthavn, en pen vekst på 18,7 prosent. I samme periode i fjor reiste kun 15221 passasjerer via Røros.

 

Telenorbygget
Rådmannen foreslår at formannskapet avslår søknaden fra NØK eiendom AS om dispensasjon fra plankravet i kommunedelplanen for ombygging av Telebygget (bildet) til hybler/hybelleiligheter. Begrunnelse for vedtaket er at en dispensasjon fra plankravet vil medføre at hensynene bak formålet med kommunedelplanens bestemmelser om krav til regulering av boligbebyggelse innenfor sentrumssonen BO_1 blir vesentlig tilsidesatt. Vedtaket fattes med hjemmel i plan- og bygningsloven § 19-2, og begrunnes med at formålet bak kravet til reguleringsplan settes vesentlig til side, og at det er ikke er overvekt av positive hensyn for å gi dispensasjon.

Politiet gjennomførte mandag en laserkontroll i 30-sona i Grendeveien i Haverslia. Det resulterte i to forenklede forelegg, der høyeste hastighet ble målt til 47 kilometer i timen.

Advokat Mauritz Aarskog oppfordrer tomtefesterne å være oppmersom nå med hensyn til fornyelse av tomtefesteavtalene sine. Les mer her.

SV1

Karin Andersen, SV, er klar for å bli leder av Kommunalkomiteen i Stortinget. Hun rykker dermed opp fra å være vanlig medlem til å lede denne viktige komiteen. - Kommunalkomiteen behandler veldig mange saker som berører Distrikts-Norge, sier Karin Andersen til tynsetingen.no. Karin Andersen kom nok en gang inn som utjevningsmandat fra Hedmark. På bildet ser vi Karin Andersen sammen med hennes vararepresentant på Stortinget, Bersvend Sal bu, under valgkampen i høst. Foto: Erland Vingelsgård

Fylkesmannen i Hedmark har påpekt Tynset kommunes manglende kapasitet hos fastlegene for at folk skal kunne ha et fritt valg av fastlege. 14. november ønsker fylkesmannen møte med kommunen for å diskutere oppfølging av fastlegesituasjonen og akuttmedisinforskriften. I forbindelse med møtet ber fylkesmannen også om en befaring i legevaktens lokaler på Tynset. LEs også om kommunens arbeid med ny fastlegehjemmel her

per martin sandtrøen

Varaordfører Nils Kristen Sandtrøen (Ap) har, etter at han ble valgt inn som stortingsrepresentant, søkt varig fritak fra sitt verv i lokalpolitikken. Nå søker andre blad Sandtrøen i kommunestyret, Per Martin (Sp) et års fritak fra lokalpolitikken. – Etter Stortingsvalget har situasjonen min endret seg på en slik måte at jeg velger å søke et års permisjon fra vervet i kommunestyret på Tynset. Som følge av at Emilie Enger Mehl blir stortingsrepresentant, blir jeg nå representant i Hedmark fylkesting. Samtidig blir jeg selv vararepresentant til Stortinget. Tirsdager og onsdager er ofte krevende dager å jobbe fra Tynset i stedet for å være på kontoret på Stortinget (onsdager er det normalt spørretime på Stortinget), og nå som Senterpartiet får doblet sin stortingsgruppe medfører dette at dette vanskeligere for meg grunnet mindre fleksibilitet. Jeg søker nå i første omgang kun ett-års permisjon, da arbeidssituasjonen alltid kan endre seg og jeg da ønsker å tre inn igjen i kommunestyret dersom dette skulle være mulig, skriver Per Martin i sin søknad om fritak.

husflidslaget
Tynset Husflidslag  arrangerer tombola, basar og salg av kaffe og vafler under Landbrukets dag i Museumsparken lørdag 7.oktober. Tynset Husflidslag har salg av jultrå-nøkkelringer (med historien om jultrådokker), husflidsbøker med mere, bestilling av håndvevd bunadsforkle! Premiene på tombolaen er luer og sokker i alle farger som husflidslagets medlemmer har laget!  Tynset Husflidslag har fokus på norsk ull og garn av norsk ull. Demonstrasjon av strikke-teknikker. Alle strikkeglade oppfordres til å komme å prøve tvebandstrikking. Utstilling av hælteppet som skal overrekkes Rørosbanen på 140års jubileet 13.oktober! Hælteppet er brodert på dugnad under sommertogets besøk på Tynset 18.juli og montert ferdig av Husflidslaget. Det ble rundt 180 lapper!

Liv Rygh
Lørdag åpner kunstneren Liv Rygh (bildet) en salgsutstilling i Galleri Elgen. Og som seg hør og bør ved åpningen klokken 13, så er kunstneren tilstede. Hun får lokal musikalsk hjelp av Tiril Ramberg når det forhåpentlig er masse folk som inntar Kulturhuset. Liv Rygh er utdannet ved Kunstakademiet i Trondheim og Rijksakademiet i Amsterdam. Hun  har arbeidet innen forskjellige medier som foto, film og maleri, men har siden 2012 arbeidet med monotypier. Hun samler organisk materiale, slik som gress, blad og andre vekster. Deretter legger hun det på en treplate og tar et avtrykk. Blomster og vekster har vært et gjennomgangstema i Ryghs kunst. Hennes bilder er en oppsummering av forskjellige impulser og inntrykk. Bildene tar for seg temaer om hvordan vi forholder oss til naturen og til hverandre, om eventyr, om farger og former, om samtidskunsten og om det å være liten i en stor verden. Utstillingen henger oppe til 1. nov og er en salgsutstilling.

 

MaliFRA VENSTRE: Linda Merethe Ramberg, Bernt Robert Hansen, Mali Hagen Røe og Ann Brudevoll.

I forkant av høstens etablererkurs på Tynset, inviteres det torsdag kveld til en inspirasjonskveld der arrangører og en tidligere deltaker på tilsvarende kurs, Ingrid Falkum Gardseth, som driver Dyrk Mølle på Telneset, vil informere om hvor utrolig viktig og ikke minst lærerikt et slik etablererkurs er. I Tillegg til Ingrid Blant får torsdag kveld i Kompetansesenteret treffe Linda Merethe Ramberg, ansatt i Rådhuset Vingelen, Ann Brudevoll, fra Sparebank 1 Østlandet og avdelingsleder i Hedmark Kunnskapspark, Mali Hagen Røe. – Vi håper selvsagt at så mange som mulig dukker opp torsdag kveld, og får positive inntrykk i forkant av det etablererkurset vi skal holde over seks kvelder i høst, sier trioen, og får full støtte av næringskonsulent i Tynset kommune, Bernt Robert Hansen. Etablereropplæringen gjennomføres i et samarbeid mellom kommunene i Nord-Østerdal og Hedmark Fylkeskommune, støttet av Innovasjon Norge. Det er AB utvikling AS, i samarbeid med Rådhuset Vingelen AS, som er ansvarlig for etablereropplæringen. Møtet torsdag starter 19.30, og vil ifølge kvartetten være en glimrende og inspirerende avslutning på en fin mart'nsdag for alle som går med tanker om å starte opp med noe på egenhånd, eller utvikle det de allerede driver.

 KAKEFEIRING: Ordfører Johnny Hagen feiret Tirill Langleite og ridehallen med hjemmebakt kake. Foto: Tore Rasmussen SteienNå blir det ridehall til skoleåret 2018 lover Tirill Langleite i Fjellregionens ridehall og oppfordrer alle til å bli med å kjøpe andel i hallen. LES MER HER

Grunneier Øyvind Lervang Hagen har tatt ut ca. 1500kubikkmeter grus til eget bruk i god tro. Han beklager at han ikke forsikret seg med kommunen om dette og søker nå om dispensasjon til uttak på 5000 kubikkmeter . Uttaket er i strid med reguleringsplanen for området, Auma grustak, der formålet er landbruk-skogbruk. Rådmannen er innstilt på å gi dispensasjon på inntil 1500 kubikkmeter . Dersom det er behov for ytterligere uttak i området stilles det krav om at det utarbeides ny detaljreguleringsplan. Formannskapet skal behandle saken torsdag.

Tynset kommune har vært medlem i stiftelsen iNasjonalparker. I forbindelse med avviklingen fikk stiftelsen varsel om innbetaling av et avviklingstilskudd. For Tynset kommune dreier dette seg om 15 000 kroner. Rådmannen anbefaler å utbetale beløpet til stiftelsen.

annonse