annonse
Redaksjonen
TJENESTETILBUDET: Lederen i Ungdommens fylkesting, Nora Benedikte Haugen, mener det er tjenestetilbudet som er viktigst, ikke kommunegrensene. Foto: Erland Vingelsgård
TJENESTETILBUDET: Lederen i Ungdommens fylkesting, Nora Benedikte Haugen, mener det er tjenestetilbudet som er viktigst, ikke kommunegrensene. Foto: Erland Vingelsgård
Erland Vingelsgård
Redaktør/Journalist

Onsdag presenterte hun synspunktene til Ungdommens fylkesting på kommunereformen som ble diskutert blant alle kommunestyrene i Nord-Østerdalen.

Ungdommens Fylkesting har arrangert et framtidsverksted i samarbeid med fylkesmannen og Østlandsforskning.

Flest fra Nord-Østerdalen

– Overraskende nok kom flesteparten av deltakerne på dette framtidsverkstedet fra Nord-Østerdalen. Deltakerne registrerte hvilke mobilitet de hadde hatt den siste uka før samlinga og hvor de så for seg å bo i framtida. De kartla også hvordan de så for seg hvordan Hedmark ville sett ut hvis de fikk bestemme kommunegrensene. Dette gjorde de uten å ta hensyn til penger og økonomi. Det satte fart i kreativiteten, mente Nora Benedikte Haugen.

Eksempelvis kunne de sende Os kommune over til Trøndelag, dele Rendalen kommune, eller dele Hamar kommune.

Det viktigste for ungdommen

– Det viktigste med verkstedet var ikke fokus på kommunesammenslåing, men heller på hva ungdom synes er viktig å ha i nærheten og hvordan de vil leve og bo i framtida. Ungdom beveger seg ganske mye rundt om i regionen i løpet av ei uke og ikke bare i hjemkommunen. Jeg tror det hjalp for de som kanskje hadde en negativ holdning til det med kommunereform og eventuelt sammenslåing, sa Nora Benedikte Haugen.

Hun mener at identiteten til en person dreier seg mer om regionen framfor bygda eller kommunen.

Identitet til regionen

– Jeg tror alt i alt at det ikke er så viktig for ungdommen i dag hvorvidt det blir sammenslåing av kommuner eller ikke. Det som teller er at tjenestetilbudet er godt, og vil fortsatt være det. Kanskje er det noen som personlig mener at hjemkommunen bør fortsette å være det, men man ser også at det finnes allerede mange gode samarbeidsordninger, konkluderte Nora Benedikte Haugen.

Hun fikk mye skryt for sitt innlegg til kommunepolitikerne.

Erland Vingelsgård
annonse