annonse
Redaksjonen
RØDE TALL: Tynset kommune vil gå i underskudd hvis den fortsetter som nå resten av året. Foto: Tore Rasmussen Steien
RØDE TALL: Tynset kommune vil gå i underskudd hvis den fortsetter som nå resten av året. Foto: Tore Rasmussen Steien
Tore Rasmussen Steien
Journalist

Hvis Tynset kommune fortsetter som i dag vil den ved utgangen av året ha underskudd på 4,9 millioner kroner. Rådmann Arild Einar Trøen understreker at det ikke er uvanlig å ha røde tall i 1. tertialrapport. Det samme skjedde i 2014 og 2015.
  – Den er som forventet. Det er for så vidt ikke hyggelig lesning, men jeg tror vi skal klare å juster mye før vi når 31. desember, sier han.

Nye og gamle utfordringer i pleie og omsorg

Hele underskuddet kommer fra pleie og omsorg. Kommunen har fremdeles ikke kommet i land med omorganiseringen. Selv om det ble bevilget ekstra midler har tallene forblitt røde.
  – Vi har ikke klart å gjennomføre driften med det antall årsverk som var forutsatt i budsjettet, sier Trøen.

Men det er ikke bare gamle synder som farger tallene røde. Kommunen har også fått nye utfordringer.
  – Vi ser at vi har fått noen utfordringer innen demensomsorg som er større en det vi forutså da vi la budsjettet. Det er krevende demenspasienter som krever en til en bemanning.

Les også: Tynset best på egenhånd

Strammere styring

Trøen legger tallene fram for kommunestyret neste tirsdag. På den positive siden påpeker han at de øvrige tjenesteområdene bortsett fra Nav forventer å oppnå innsparinger eller holde seg innenfor budsjettrammene.

I saksvurderingen skriver han at alle enheter uansett må se etter muligheter for innstramming.
  – Vi kommer helt sikkert til å sette inn tiltak for å motvirke det her, sier han.

Tore Rasmussen Steien
annonse